نویسنده = سیاوش شایان
تعداد مقالات: 5
1. اثرات لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی برمحورهای توسعه فیزیکی شهرها

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 147-164

سیاوش شایان؛ محمدحسین شکیبافر؛ غلامرضا زارع؛ حجت رحیمی


2. نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 217-230

هیوا علمی زاده؛ سیاوش شایان؛ سیاوش شایان