نویسنده = مهران شبانکاری
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 193-210

مسعود صفایی پور؛ مهران شبانکاری؛ سید طیبه تقوی


2. نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 151-166

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری