نویسنده = امیرحسین حلبیان
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و پهنه‌بندی میزان شوری آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت نمدان شهرستان اقلید)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 133-146

10.22108/gep.2017.97044.0

محمد مهدی تقی زاده؛ امیرحسین حلبیان؛ محمود عالی پور؛ حسین کیومرثی


3. نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 151-166

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری