نویسنده = بهلول علیجانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-92

10.22108/gep.2017.97959.0

بهلول علیجانی؛ حسین نظاماتی


2. طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 219-246

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


3. بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-16

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی