نویسنده = حمیدرضا وارثی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیلی بر نظام سکونتگاه‌های شهری کلان منطقه مرکزی در سال‌های 90-1335

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 99-114

الهه جعفری؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


2. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 139-150

حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری؛ حسین پورقیومی


3. بررسی عملکرد شهر جدید بینالود در جذب جمعیت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 117-132

حمیدرضا وارثی؛ محمد محمدزاده؛ مهدی عامل‌بافنده


4. تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان(با تأکید بر هتل-ها)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 91-112

احمد شاهیوندی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


5. بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق 3 و 5 اصفهان)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 159-170

شیوا قنبریان؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک‌محمدی


6. مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 21-44

حسن بیک محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک محمدی؛ سیروس قنبری؛ سیروس قنبری