نویسنده = جواد خوشحال دستجردی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 41-64

جواد خوشحال دستجردی؛ حسین مردانیان