کلیدواژه‌ها = روستایی‌بودن
تعداد مقالات: 1
1. تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22108/gep.2019.116730.1146

سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی