کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
تعداد مقالات: 10
2. تحلیل مکانی و قابلیت‌سنجی پهنه‌های مستعد توسعة گردشگری در شهرستان فسا

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 145-168

10.22108/gep.2019.115384.1116

سید حجت موسوی؛ نجمه نظری؛ یونس غلامی


7. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر ریزش با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: حوضه آبخیز

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 63-80

عقیل مددی؛ عطا غفاری؛ الناز پیروزی


8. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره‌مکانی (SMCE) )مطالعه موردی: حوضه‌آبخیز شهرستان بن استان چهارمحال‌وبختیاری(

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-116

علیرضا طیبا؛ علی اکبر جمالی؛ مریم داداشی؛ سیده فاطمه نوربخش؛ علی اکبر جمالی؛ علی حسن آبادی