کلیدواژه‌ها = استان مرکزی
تعداد مقالات: 2
1. تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22108/gep.2019.116730.1146

سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی


2. پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-100

محمود خسروی؛ محسن آرمش