کلیدواژه‌ها = مدل AHP
تعداد مقالات: 3
2. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS در شهرستان خرم‌آباد

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-60

رامین حاتمی فرد؛ سیدحجت موسوی؛ مسعود علیمرادی