کلیدواژه‌ها = شاخص استانداردشده پرفشار سیبری
تعداد مقالات: 1
1. نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 151-166

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری