کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: تصمیم گیری چند معیاره
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی مناطق دارای پتانسیل آتش‌سوزی در جنگل‌ها با استفاده ازروش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 171-198

مرتضی احمدی اردکانی؛ محمد رجبی؛ علی سرکارگر اردکانی