موضوعات = ژئوموفولوژی
تعداد مقالات: 8
3. توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-88

10.22108/gep.2018.105486.1071

عزت الله قنواتی؛ سید رضا حسین زاده؛ امیر کرم؛ میترا فرخ زاد


6. ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 141-158

10.22108/gep.2018.97880.0

تیمور جعفری؛ مهناز ناعمی؛ احمد ذاکریان


7. بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-128

10.22108/gep.2018.98241.0

لادن خدری غریبوند؛ منیژه قهرودی تالی؛ فاطمه سبکخیز؛ عادل سپهر