موضوعات = جغرافیای شهری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 99-114

10.22108/gep.2020.120166.1229

زهرا کثیری؛ ندا ترابی فارسانی؛ سیده هما موذن جمشیدی


5. کاربرد روش پرسپترون چندلایة شبکة عصبی مصنوعی در مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-144

10.22108/gep.2019.97390.0

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد


6. ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-34

10.22108/gep.2018.98187.0

زهرا احمدی پور؛ میثم میرزائی تبار