تعداد مقالات: 504
1. منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-22

لیلا لطفی؛ حسین نگارش؛ حسین نگارش


2. بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-18

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی


3. فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: سرآب حوضه آبی زاینده رود)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-20

حمید قیومی محمدی؛ محمدحسین رامشت؛ نورایر تومانیان؛ مسعود معیری


4. بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-16

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری


5. احتمال تواتر و تداوم یخبندان‌های زودرس و دیررس در شهر زنجان

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-17

حسین عساکره؛ حسین عساکره


7. تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-20

حسن لشکری؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی


8. تأثیر جهت دامنه‌های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-12

مسعود معیری؛ محمدحسین رامشت؛ عبداله سیف؛ مجتبی یمانی؛ غلامحسن جعفری


9. تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-14

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی


10. پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-22

داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی‌خطیبی


11. شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-16

مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر مشهدی؛ مهدی تقی‌زاده؛ سمیه ذهاب ناظوری


12. استفاده از DEM‌ در تحلیل مورفوتکتونیک فروچاله‌های کارستی توده پرآو ـ بیستون

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

منصور جعفربیگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ فرشاد صفری


14. بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود


15. بررسی ابرهای مولد بارش‌های فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-22

حمید نوری؛ حسنعلی غیور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ مجید آزادی


16. آشکارسازی تغییرات کناری و شناسایی مناطق خطر رودخانه آجی‌چای در محدوده خواجه تا ونیار

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-14

محمدحسین رضایی‌مقدم؛ عادل محمدفر؛ خلیل ولیزاده کامران


17. جلد

دوره 24، شماره 1، بهار 1392


18. جلد 50

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 0-1


19. تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-14

مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری


20. بررسی نقش پارامترهای اقلیمی بر عملکرد دانه گندم در مناطق دیم کوهدشت و پلدختر استان لرستان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-14

زینب اکبری؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا توکلی


21. اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری


22. مدل‌سازی مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-24

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ مهدی اشلقی؛ ایوب منوچهری؛ حسن اهار؛ ایوب منوچهری؛ مجید رمضانی مهربان


24. بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-16

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی


25. اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-14

ابوالفضل احمدیان مرج؛ محمدرضا مباشری؛ علی اکبر متکان