تعداد مقالات: 500
126. بررسی خطا و عدم‌قطعیت در تهیة نقشه‌های موضوعی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و داده‌های محیطی مطالعة موردی: نقشة رقومی خاک دشت شهرکرد

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-36

10.22108/gep.2019.116804.1149

مجتبی شاهینی شمس آبادی؛ عیسی اسفندیارپور؛ زهره مصلح؛ حسین شیرانی؛ محمدحسن صالحی


128. اصلاح الگوهای رگرسیونی به کمک مدل های برنامه ریزی آرمانی و کاربرد آن در مطالعات برنامه ریزی و توسعه روستایی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 91-100

عباس امینی فسخودی؛ عباس امینی فسخودی؛ جعفر خورسندی؛ شکرالله حمدحیدری


129. شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 65-86

طیب رضیئی؛ قاسم عزیزی


131. مدیریت ساحلی و توسعه زیست- محیطی ناحیه چابهار

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-72

عیسی ابراهیم زاده؛ صادق کریمی


132. بررسی میزان پایداری توسعه در شهرهای مناطق خشک با تأکید بر مؤلفه‌های زیست- محیطی: شهر اردکان

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 47-76

محمدحسین سرایی؛ محمدحسین سرایی؛ سعیده مؤیدفر


134. تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر طراحی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 61-82

جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ رعنا شیخ بیگلو


135. تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 45-64

احمد نوحه گر؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ محمود حبیب‌الهیان


136. مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-68

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ علی پناهی


137. ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 59-78

محمدحسین رامشت؛ محمود لاجوردی؛ حسن لشکری؛ طیبه محمودی محمدآبادی


138. بررسی و اولویت‌بندی چالش‌های حاشیه‌نشینان منطقۀ دهلکوه شهرستان بیرجند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 53-68

مصطفی تیموری؛ علیرضا جمشیدی؛ کورش روستا


140. تغییر توزیع فراوانی بارش‌های فرین شهر زنجان

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-66

حسین عساکره


143. تحلیل الگوهای فضایی – اجتماعی مساکن روستایی و عوامل مؤثر برآن در استان قم

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-78

سید اسکندر صیدایی؛ محمدعلی احمدی‌شاپورآبادی


145. طبقه‌بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 23-38

قاسم عزیزی؛ تیمور علیزاده


146. تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 15-24

زهراسادات حسینی؛ ماریا امیرزاده؛ حسن لشکری


147. بررسی پیامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 15-32

ابوالقاسم عربیون؛ ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


148. جلد 53

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-1


149. تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 25-36

همت‌الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ وحید فیضی