تعداد مقالات: 500
152. برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 53-66

زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان


154. پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با مدل های آماری دومتغیره و منطق فازی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-60

محمد حسین فتحی؛ ابراهیم بهشتی جاوید؛ موسی عابدینی


155. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر ریزش با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: حوضه آبخیز

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 63-80

عقیل مددی؛ عطا غفاری؛ الناز پیروزی


158. فصل‌بندی روزهای برفپوشان ایران‌زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-48

10.22108/gep.2017.98088

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


159. بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-56

10.22108/gep.2017.98280

علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی


167. مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 35-50

10.22108/gep.2018.98036.0

حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ مهدی آرتیمانی


169. پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از سنجش دور ( مطالعه موردی: نوار ساحلی کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

10.22108/gep.2019.118211.1177

علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده