تعداد مقالات: 500
476. تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 231-246

کاظم نصرتی؛ منیژه قهرودی تالی؛ اسماعیل عبدلی


478. شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 217-232

10.22108/gep.2016.21367

تیمور علیزاده؛ قاسم عزیزی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخلاق


479. تعیین محدوده‌های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 215-230

رضا اسماعیلی؛ مجید منتظری


483. گاز طبیعی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ایران از منظر ژئوپلیتیک

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 229-252

مهدی نیکسرشت؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین خالدی؛ بهادر غلامی؛ زهرا پیشگاهی فرد


484. نظریه آشوب در ژئومورفولوژی جریانی (مطالعه موردی تغییرات بستر رود کل، هرمزگان)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 217-230

هیوا علمی زاده؛ سیاوش شایان؛ سیاوش شایان


486. The role of the Transport System in the Economic Development of Bosnia and Herzegovina

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 221-238

Haris Gekić؛ Aida Bidžan؛ Boris Avdić


487. آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 247-262

حسن حیدری؛ حسین حدادی


488. مقایسه و ارزیابی روش های برآورد نسبت تحویل رسوب در سه اقلیم متفاوت ایران

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 255-274

محمدحسن فرهودی؛ حیدر میرزایی؛ عطااله کاویان؛ عطا صفری


490. کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 231-242

لیلا گلی مختاری؛ لیلا گلی مختاری؛ زهرا داداش زاده؛ هایده آراء


491. آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 263-276

صیاد اصغری؛ سعید جهانبخش؛ محمود خسروی؛ بتول زینالی؛ محمود خسروی؛ خلیل ولی زاده؛ سعید جهانبخش


492. پایش پهنه‌ نمکی پلایای دامغان با پردازش داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 275-290

محمد حسین فتحی؛ نادر سرمستی؛ فریبا اسفندیاری


493. شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SME)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 269-290

حسین کوهستانی؛ میرستار صدر موسوی؛ محمدرضا نیکجو؛ حسین کریم زاده


494. مطالعه وضعیت الگوی زیست جوامع روستایی حاشیه اکوسیستم تالاب براساس الگوی اکوویلج، مورد روستاهای حاشیه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 243-264

افشین دانه کار؛ مهدی پورطاهری؛ نرگیس وزین؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری


497. بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 299-320

ایرج جباری؛ نوشین پیروزی نژاد؛ محمد حسین رضائی مقدم