پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از سنجش دور ( مطالعه موردی: نوار ساحلی کیش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان

2 استادیار، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22108/gep.2019.118211.1177

چکیده

پیش بینی تغییرات کاربری اراضی به منظور برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت بهینه مناطق شهری گام مهمی می‌باشد. نوار ساحلی کیش، در چند دهه اخیر دچار تحولات زیادی از جمله افزایش جمعیت ، تغییرات زیاد و گسترش شبکه جاده‌ای که منجر به کاهش منابع طبیعی یا تخریب منابع طبیعی شده و هزینه‌های زیادی را برای مسئولین ایجاد کرده است. با توجه به این روند، مدیریت و پیش‌بینی این تغییرات در این منطقه ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق با هدف پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاه از تصاویر ماهواره‌ای در بازه زمانی (2018 – 1992) و همچنین پیش بینی تغییرات در ده سال آتی به انجام رسید. و برای طبقه‌بندی کلاس‌های کاربری اراضی، تجزیه و تحلیل روش‌ها و پیش‌بینی تغییرات از محیط نرم-افزارهای ENVI 5.1 وTerrset و مدل CA MARKOVاستفاده گردید، که نتایج حاصل از نقشه پیش‌بینی سال 1407 نشان می‌دهد مساحت چهار کلاس، اراضی ساخته شده 2851 هکتار، زمین بایر6164 هکتار و پوشش گیاهی1259 هکتار و پهنه آبی 8403 هکتار خواهد بود. که نسبت به سال پایه 1397 از مساحت پوشش گیاهی 18 هکتار کاهش و کلاس‌های اراضی ساخته شده و بایر و پهنه‌ی آبی به ترتیب به میزان 7 و69 و 57 هکتار افزایش یافته است. با توجه به این نتایج حاصل از این پیش‌یبنی‌ها میتوان در جهت مدیریت صحیح تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی کیش و اتخاذ تدابیر مدیریتی صحیح و متناسب با شرایط نوار ساحلی و جلوگیری از تغییرات نامناسب در آینده اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of coastline by using remote sensing method (Case Study: kish coastline)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Abdollahi 1
  • mohsen pourkhosravani 2
  • fatemeh afsari 3
  • fatemeh madadizadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman)
3 Assistant Professor of Shahid Bahonar University of Kerman)
4 Graduate student of geography and urban planning of Shahid Bahonar University of Kerman)
چکیده [English]

Predicting land use changes to plan and optimized management of urban areas is a prominent matter. Therefore, there are different methods for modeling and predicting of land use changes, that future changes could be predicted by them, so that their suitable planning is applicable. In the recent decades, kish coast line has been changing considerably, as population growth and expansion of road network, caused decrease and destruction of natural resource, as well as high cost for government. Give this trend, management and prediction of changes in this area is essential.
This research aims to predict the changes of land use by satellite image in 1992-2018, and also predict the changes of next 10 years.to classify the land use classes, analysis method and prediction of changes, ENVI 5.1, Terrset and CA MARKOV model were used.
The result of prediction plan of 1407 shows the area of 4 classes would be as follows: structed lands2851, wasteland 6164, vegetation 1259, waterbody 8403. In comparison to 1397, the vegetation area would decrease 18 hectare and structed, wastelands and waterbody would increase 7,69,57 respectively. Regarding to the result of the predictions, it can be said, that these predictions can be used to land use changes management in kish coastline, as well as taking accurate management measures, which are suitable for coastline and prevention of inappropriate changes in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use
  • Predicting changes. MARKOV chain
  • kish coastline

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 31 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 آبان 1398