دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 64، زمستان 1395، صفحه 1-92 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

صفحه 1-18

10.22108/gep.2017.98239

مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا


4. بررسی مورفومتری گرز‌های دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

صفحه 41-56

10.22108/gep.2017.98280

علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی


7. سیر تکوینی نظریه‌های ژئومورفولوژی

صفحه 93-116

10.22108/gep.2017.98028

مصطفی امینی؛ منیژه قهرودی تالی؛ هوشنگ سرور


10. زمان ومکان ابزار هویت سازی در منش مبشران وحی

صفحه 145-158

10.22108/gep.2017.98048

سوسن دلسوز؛ نفیسه انصاری خواه؛ حسن مشکاتی