اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 509

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 523
تعداد مشاهده مقاله 306256
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 299436
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 36 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 242 روز
متوسط زمان داوری 58 روز
درصد پذیرش 26 %