تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی
1. تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی

مرضیه مجد؛ جواد خوشحال؛ داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ جواد خوشحال

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 169-178

چکیده
  مطالعه فنولوژی برای تنظیم برنامه‌های بهره برداری از گیاهان، میزان ترکیبات موثر، جمع آوری بذر و مبارزه با آفات گیاهی حایز اهمیت فراوان است. در‌این پژوهش مراحل فنولوژیکی گل محمدی و نیازهای حرارتی آن ...  بیشتر
بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان
2. بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
       چکیده   برای مطالعه نیازهای حرارتی مراحل نمو آفتابگردان بر اساس تعداد روز و درجه روز- رشدهای تجمعی و ارتباط این مراحل با رشد رویشی و عملکرد دانه و روغن، 14 هیبرید و یک رقم آزاد گرده‌افشان آفتابگردان، ...  بیشتر