نویسنده = عادل سپهر
بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-128

10.22108/gep.2018.98241.0

لادن خدری غریبوند؛ منیژه قهرودی تالی؛ فاطمه سبکخیز؛ عادل سپهر


ایجاد سامانه شاخص‌های بیابان‌زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 33-50

عادل سپهر؛ محمدرضا اختصاصی؛ سیدعلی المدرسی