شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه
1. شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه

تیمور علیزاده؛ قاسم عزیزی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 217-232

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21367

چکیده
    چکیده در این پژوهش اثر تغییر دما بر میزان روند و فراوانی مراکز چرخندی در مدیترانه مطالعه شد. برای این منظور از داده‏های ERA-Enterim در بازه زمانی 1980 تا 2013 با تفکیک نیم درجه طول و عرض جغرافیای، به­صورت ...  بیشتر
شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران
2. شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران

علی اکبر شمسی پور؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مرتضی میری

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 203-220

چکیده
  1-مقدمه گرد و غبارها یکی از ویژگیهای سامانههای همدید جوی هستند که در بسیاری از مناطق جهان بویژه مناطق خشک و بیابانی رخداد دارد. کشور ایران و بویژه منطقه جنوب غرب ایران بطور متناوب با پدیدۀ گرد و غبار و ...  بیشتر
ارتباط اسناد ایزوتوپ اکسیژن دریاچه‌های زریوار، میرآباد، بختگان و پریشان با بارش‌های منطقه در عصر یخبندان کوچک(LIA)
3. ارتباط اسناد ایزوتوپ اکسیژن دریاچه‌های زریوار، میرآباد، بختگان و پریشان با بارش‌های منطقه در عصر یخبندان کوچک(LIA)

سیامک شرفی؛ داریوش نورالهی؛ قاسم عزیزی

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 75-88

چکیده
  اسناد ایزوتوپ اکسیژن (Oxsygen Isotope) موجود در آرشیو‌های رسوبات دریاچه ای، ابزار رایجی جهت بازسازی دیرینه محیط هستند. در این مقاله، اسناد ایزوتوپی دریاچه‌های زریوار، میرآباد، بختگان و پریشان جهت بررسی شرایط ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی
4. بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی

قاسم عزیزی؛ محسن ارسلانی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 41-54

چکیده
  بر اثر جابجایی هسته آب گرم در اقیانوس آرام، اقلیم بسیاری از مناطق کره زمین به صورت مستقیم و یا به شکل پیوند از دور تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی طولانی مدت ارتباط بین شاخص نوسان ...  بیشتر
طبقه‌بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا
5. طبقه‌بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا

قاسم عزیزی؛ تیمور علیزاده

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 23-38

چکیده
    در این پژوهش با بکار گیری رویکرد گردشی به محیطی مهم ترین سامانه‌های تاثیر گذار تراز دریا، بر روی اقلیم ایران بررسی گردید. برای شناسایی الگوهای جوی داده‌های میانگین روزانه فشار تراز دریا از سری داده‌های ...  بیشتر
تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388
6. تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-14

چکیده
    در این پژوهش به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی یخبندان شدید و دیر هنگام دوره 23 تا 26 فروردین ماه 1388، نقشه‌های هواشناسی میانگین فشار سطح دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال بررسی شده است، و با استفاده از نقشه‌های ...  بیشتر
شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران
7. شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران

طیب رضیئی؛ قاسم عزیزی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 65-86

چکیده
        چکیده   شناخت زیرمنطقه های همگن اقلیمی، یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین است که بویژه برای مطالعه بیلان آب و دیگر مسائل هیدرولوژی دارای اهمیت است. از این رو، برای شناخت ...  بیشتر