پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون
1. پالئوژئومورفولوژی دریاچة هامون

صمد فتوحی؛ احسان عطایی کیا؛ داریوش رحیمی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 159-172

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98223.0

چکیده
  دریاچه‌ها، دفتر بایگانی تحولات اقلیمی به شمار می‌آیند و تعریف‌کنندة هویت مدنی شهرها و مراکز سکونتگاهی در ایران بوده و هستند؛ بنابراین حیات آنها با حیات هویت شهرهای ساحلی خود پیوندی منطقی دارد. هامون، ...  بیشتر
بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری
2. بررسی تاثیر توسعه فیزیکی شهر داراب بر سیلابهای شهری

صمد فتوحی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 221-236

چکیده
    بسیاری از شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک در روی مخروط افکنه­ها بنا گردیده­اند. اینگونه شهرها در معرض خطر سیلاب قرار دارند. توسعه شهری با دخالت در روند طبیعی آبراهه­ها، افزایش سطوح غیره قابل نفوذ، تغییر ...  بیشتر