نویسنده = علی زنگی‌آبادی
تحلیل تطبیقی شاخص‌های اشتغال شهری شهرستان‌های ایران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 109-128

علی زنگی آبادی؛ علیرضا رحیمی؛ سمانه مسیبی