برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان در شهرستان بینالود
1. برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان در شهرستان بینالود

علی اکبر عنابستانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 277-298

چکیده
  مسکن روستایی به عنوان عنصری مادی و فرهنگی در دهه‌های اخیر از تغییرات و دگرگونی‌هایی وسیعی برخوردار شده است. در این میان، عده‌ای خواهان حفظ چهره سنتی مساکن روستایی و گروهی نیز چنین تحولاتی را اجتناب ...  بیشتر
نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)
2. نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)

علی‌اکبر عنابستانی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 89-104

چکیده
   پیدایش سکونتگاه‌های بشری و به ویژه روستاها بر پایه‌ی عوامل طبیعی مانند آب و خاک مناسب استوار بوده است. منطقه‌ی سبزوار با فراهم نمودن این عوامل، از گذشته‌های دور به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های ...  بیشتر