نویسنده = امیر گندمکار
شناسایی و برداشت مشکلات مادی‌های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای سامان‌دهی آنها

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 23-42

10.22108/gep.2023.132264.1483

حسین صالحی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی


سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 153-164

10.22108/gep.2018.98262.0

زهرا پاکزاد؛ محمد حسین رامشت؛ امیر گندمکار


بررسی نقش عناصر آب و هوایی مؤثر بر گسترش جنگل‌های بنه در حوضۀ آبی مُند

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 131-162

10.22108/gep.2017.98002

غلامرضا قهاری؛ امیر گندمکار؛ بهرام نجف پور؛ مسعود نجابت


امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-28

10.22108/gep.2016.20790

زهره رجبی؛ حسنعلی غیور؛ محمدباقر بهیار؛ امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان


ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 85-100

امیر گندمکار؛ امیر گندمکار