تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390
1. تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390

فرزانه دستا؛ کرامت‌ا... زیاری؛ محمود قدیری

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 17-36

چکیده
  از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم در ارتباط با پایداری شهر، الگوی رشد شهر است. الگوی رشد شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت‌های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می‌شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکنده ...  بیشتر
رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیب‌پذیری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران
2. رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیب‌پذیری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران

محمود قدیری؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 153-174

چکیده
  شناخت میزان آسیب‌پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه‌یابی علل تفاوتهای اجتماعی- فضایی آن، برای نیل به جامعه‌ای پایدار ضروری است. بر این اساس، مسأله این است که «میزان آسیب‌پذیری خانوارهای محله‌های ...  بیشتر