تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس
1. تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس

افشان قاسمی؛ محمدرضا ثروتی؛ شهرام بهرامی؛ بهمن رحیم زاده

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 137-154

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120170.1230

چکیده
  استخراج شاخص‌های ژئومورفیکی با استفاده از مدل‌های ارتفاع رقومی در محیط GIS طی دو دهة گذشته، روشی سریع و دقیق در تحلیل لندفرم‌ها بوده است؛ به‌طوری که از این شاخص‌ها برای ارزیابی سریع فعالیت‌های تکتونیکی ...  بیشتر
ارزیابی چند مدل تجربی در برآورد رواناب سالیانه مطالعة موردی: حوضة حصارک در شمال غرب تهران
2. ارزیابی چند مدل تجربی در برآورد رواناب سالیانه مطالعة موردی: حوضة حصارک در شمال غرب تهران

شهرام بهرامی؛ سپیده ایمنی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116956.1151

چکیده
    استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی GIS و سنجش از دور در تسهیل تخمین رواناب حوضة آبخیز در قرن اخیر (دهه‌های اخیر) رواج یافته است. این عمل با استفاده از مدل بارش - رواناب انجام می‌گیرد که شامل تغییرات ...  بیشتر
برآورد میزان فرسایش جانبی و بستر گالی با استفاده از تحلیل دندروژئومورفولوژیک ریشه‌های درختی در حوضة نیل‌کوه (گالیکش)، استان گلستان
3. برآورد میزان فرسایش جانبی و بستر گالی با استفاده از تحلیل دندروژئومورفولوژیک ریشه‌های درختی در حوضة نیل‌کوه (گالیکش)، استان گلستان

شهرام بهرامی؛ علی محمد طزری؛ کاظم پارسیانی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 173-194

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98168.0

چکیده
  دندروژئومورفولوژی، یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های تعیین سن فرایندهای ژئومورفولوژیک مانند حرکات دامنه‌ای، سیلاب، فرسایش، زلزله و دیگر فرایندهاست. روش‌های دندروژئومورفولوژیک مبتنی بر درک آناتومی، مورفولوژی ...  بیشتر
بررسی نقش ژئومورفولوژی تکتونیک بر اکتشاف مخازن هیدروکربنی زاگرس فارس (مطالعۀ موردی: طاقدیس‌های خشت و نورا)
4. بررسی نقش ژئومورفولوژی تکتونیک بر اکتشاف مخازن هیدروکربنی زاگرس فارس (مطالعۀ موردی: طاقدیس‌های خشت و نورا)

شهرام بهرامی؛ فاطمه پرهیزکار؛ الهه اکبری؛ تیمور جعفری

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 49-64

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21815

چکیده
  مخازن هیدروکربنی از منابع انرژی تمام‌شدنی و تجدیدناپذیر است که به ازای برداشت و استفاده از ذخایر زیرزمینی به‌تدریج از میزان ذخیرۀ آنها کاسته می‌شود و دیگر ترمیم نخواهند شد؛ بنابراین برای جبران هیدروکربن‌های ...  بیشتر
ارزیابی مورفومتری دره ها و ارتباط آن با تکتونیک های فعال در طاقدیس دنه خشک
5. ارزیابی مورفومتری دره ها و ارتباط آن با تکتونیک های فعال در طاقدیس دنه خشک

جواد جمال آبادی؛ شهرام بهرامی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 115-130

چکیده
  چکیده منطقه مورد مطالعه، طاقدیس دنه خشک در جنوب غرب شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه و بخشی از زون ساختمانی زاگرس چین خورده محسوب می شود. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش بالاآمدگی تکتونیکی در مورفومتری 103 ...  بیشتر
تحلیل کمی ناهنجاری سلسله مراتبی شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک، مطالعه موردی: 10 حوضه آبخیز زاگرس
6. تحلیل کمی ناهنجاری سلسله مراتبی شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک، مطالعه موردی: 10 حوضه آبخیز زاگرس

شهرام بهرامی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 15-34

چکیده
  در این تحقیق، شاخص های ناهنجاری سلسله مراتبی(∆a)، و تراکم ناهنجاری سلسله مراتبی (ga) 10 حوضه آبخیز محاسبه گردید و رابطه آنها با پارامترهای PAF (درصد عدم تقارن حوضه)، Bs (نسبت کشیدگی حوضه)، CR (ضریب گردواری حوضه)، ...  بیشتر
برآورد دبی حداکثر با استفاده از اندازه قلوه سنگهای بستر رودخانه در حوضه‏ های زیرابه و قوردانلو
7. برآورد دبی حداکثر با استفاده از اندازه قلوه سنگهای بستر رودخانه در حوضه‏ های زیرابه و قوردانلو

بهاره ضیغمی؛ شهرام بهرامی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 47-60

چکیده
  عدم وجود و یا کمبود اطلاعات هیدرومتری در حوضه‏های آبخیز کشور، کاربرد روش‏های تجربی مناسب را برای برآورد حداکثر سیلاب الزامی می‏نماید. هدف این پژوهش ارزیابی میزان سیلاب حداکثر در دو حوضه‏ آبخیز رودخانه ...  بیشتر
نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین
8. نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ کاظم بهرامی؛ رضا حسینی

دوره 24، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی نقش اشکال و فرایند‌های ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در دو حوضه پاطاق و قلعه شاهین می‌باشد. جهت دست یابی به این هدف، ابتدا لندفرم‌های ژئومورفولوژی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ...  بیشتر