نویسنده = بهلول علیجانی
بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-16

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی


مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 53-68

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ علی پناهی