پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه‌ باد سنجی (مورد مطالعه محدوده ریگ زهک در شرق دشت سیستان)
1. پایش تغییرات تپه‌های ماسه‌ای با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های ایستگاه‌ باد سنجی (مورد مطالعه محدوده ریگ زهک در شرق دشت سیستان)

فاطمه گراوند؛ مهران مقصودی؛ بایرامعلی عبدی نژاد؛ پریسا پیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123597.1317

چکیده
  تپههای ماسهای یکی از لندفرمهای مناطق بیابانی میباشد که وسعت زیادی ازبیابانی ایران را دربرگرفته است. شناخت موقعیت، رفتار و ماهیت تپههای ماسه‌ای و شناسایی محل‌های برداشت، حمل و رسوبگذاری از اهمیت خاصی ...  بیشتر
استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچه‌ی پریشان
2. استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچه‌ی پریشان

سعید رحیمی هرآبادی؛ فرزام خسروی؛ سعید گودرزی مهر؛ مهران مقصودی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  پایش اطلاعات در خصوص وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور یکی از مهمترین عوامل حفاظت از محیط زیست است و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران حوزه محیط زیست قرار می‌دهد. در این راستا استفاده از روش‌های ...  بیشتر
شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه
3. شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه

مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر مشهدی؛ مهدی تقی‌زاده؛ سمیه ذهاب ناظوری

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 1-16

چکیده
    جلوگیری از حرکت رسوبات بادی در مناطق برداشت، یک کار بنیادی است و عملیات اجرایی باید در منطقه برداشت بیشتر متمرکز شود. به منظور منشأیابی رسوبات بادی منطقه ارگ نوق ، از روش گام به گام (اریفر) استفاده ...  بیشتر