ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه
1. ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه

رسول قربانی؛ علی‌اکبر تقی‌پور؛ حسن محمودزاده

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 167-184

چکیده
    ایران با دارا بودن تالاب‌های متعدد، که 22 تالاب آن در معاهده بین‌المللی رامسر به ثبت جهانی رسیده است، دارای جایگاه ویژه‌ای در آسیای جنوب غربی است. سه تالاب بین‌المللی آجی گل، آلماگل و آلاگل در دشت ...  بیشتر