نویسنده = عقیل مددی
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر ریزش با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: حوضه آبخیز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 63-80

عقیل مددی؛ عطا غفاری؛ الناز پیروزی


مدلسازی محلات مسکونی مناسب شهر اردبیل به روش AHP در محیط GIS

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 179-196

محمد آزادی مبارکی؛ فریدون بابایی اقدم؛ عقیل مددی