بررسی گستره‌ی مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای در نیمکره شمالی
1. بررسی گستره‌ی مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای در نیمکره شمالی

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 206-224

چکیده
  در این پژوهش به منظور تحلیل مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای، از داده‌های دوباره واکاوی شده ارتفاع-ژئوپتانسیل تراز میانی وردسپهر از پایگاه داده‌ی(NCEP/NCAR) با تفکیک افقی 5/2 درجه قوسی بهره گرفته شد. بازه‌ی ...  بیشتر
تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)
2. تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 15-34

چکیده
    طوفان‌های گردوغبار علاوه بر اینکه عامل مهمی در هدر رفت خاک، خسارات اقتصادی به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و شریان‌های ارتباطی در اکثر مناطق ایران خصوصاً غرب و جنوبغرب محسوب می‌گردد، می‌تواند باعث ...  بیشتر