ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل)
1. ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل)

حمید برقی؛ حمید برقی؛ زینب کاظمی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 141-152

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی وضعیت موجود توریسم روستایی در شهرستان‌های آمل و بابل با آمیخته بازاریابی می‌باشد. آمیخته بازاریابی مورد بررسی در این تحقیق شامل هفت مولفه(P7) مکان، برنامه‌ریزی و مدیریت، شواهد ...  بیشتر
برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان
2. برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان

حجت اله یزان پناه؛ حمید برقی؛ راضیه میرمجربیان؛ حمید برقی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 95-104

چکیده
    چکیده   در این تحقیق به کمک داده‌های تابش ایستگاه ازن‌سنجی اصفهان در دوره آماری بیست ساله (1365-1384) نسبت به یافتن مدل مناسب برآورد شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح از روی آمار ساعات آفتابی اقدام شده است. ...  بیشتر
بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش  (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)
3. بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ سعید موحدی؛ حمید برقی؛ حمید برقی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 43-56

چکیده
    چکیده   بحران آب یکی از مهمترین مشکلات و مسایل بحران‌های موجود در مدیریت جوامع انسانی و محیط زیست محسوب می‌گردد که تقریباً تمامی ارکان وجودی توسعه در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و ناحیه‌ای را ...  بیشتر