تعیین محدوده‌های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی
1. تعیین محدوده‌های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی

رضا اسماعیلی؛ مجید منتظری

دوره 24، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 215-230

چکیده
  شاخص زیست اقلیم دمای معادل فیزیولوژیک (PET) جزء شاخص‌های ترمو فیزیولوژیک است که از معادله بیلان حرارتی بدن انشان مشتق می گردد. این شاخص از پرکاربردترین‌ها در زمینه ارزیابی‌های زیست اقلیم محسوب می گردد. ...  بیشتر
پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی
2. پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

رضا اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ حسنعلی غیور

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 35-52

چکیده
    در این تحقیق سعی شده است تغییرات دما و بارش و همچنین بعضی از شاخص‌های حدّی موثر بر بخش کشاورزی در دوره اقلیمی 1418-1389 در سطح استان خراسان رضوی ارزیابی گردد. با استفاده از داده‌های آب وهوایی که توسط مدل ...  بیشتر