تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه
1. تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه

رحیم حیدری چیانه؛ ناصر سلطانی؛ ناصر سلطانی

دوره 25، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 209-228

چکیده
  بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در سال 2009 گذرنامه 880 میلیون نفر در سراسر دنیا ممهور به مهر مسافرت شده و به عنوان مسافران بین‌المللی شناخته شده‌اند و از این رهگذر در حدود هزار میلیارد دلار ...  بیشتر