بهینه‌سازی مدیریت ضایعات و بقایای زراعی: (مورد مطالعه روستای حسن‌آباد شهرستان روانسر استان کرمانشاه)
1. بهینه‌سازی مدیریت ضایعات و بقایای زراعی: (مورد مطالعه روستای حسن‌آباد شهرستان روانسر استان کرمانشاه)

کیومرث زرافشانی؛ کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ فاطمه پورقاسم

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 81-98

چکیده
  حجم وسیعی از محصولات کشاورزی که با صرف هزینه‌های بالا تولید می‌شود به دلایل متعدد در چرخه تولید تا مصرف ضایع می‌شود که میزان این ضایعات در کشور ما بسیار بالاست. افزایش ضایعات بخش کشاورزی چالش مهمی برای ...  بیشتر