نویسنده = حجت اله یزدانپناه
تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-60

10.22108/gep.2021.125664.1367

زینب ابراهیمی قلعه لانی؛ جواد خوشحال؛ حجت اله یزدان پناه


ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری مسیر رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از شاخص CTIS

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 81-96

10.22108/gep.2017.97864.0

حمید برقی؛ حجت الله یزدانپناه؛ آرزو اسماعیلی


مقایسه شاخص‌های پوشش گیاهی سنجش از دور در پایش خشکسالی (مطالعه موردی مراتع نیمه شمال استان خوزستان)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 85-98

حجت اله یزدانپناه؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ سعید موحدی؛ حجت حسینقلی‌نژاد دزفولی؛ سعید موحدی؛ مریم سلیمانی تبار


مطالعه شرایط اقلیمی برای توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI(نمونه موردی استان آذربایجان شرقی)

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 89-108

حجت‌اله یزدان‌پناه؛ مهدی عبداله زاده؛ لاله پورعیدی‌وند


کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 85-96

داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه


برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 95-104

حجت اله یزان پناه؛ حمید برقی؛ راضیه میرمجربیان؛ حمید برقی