نویسنده = مسعود صفایی پور
امکان‌سنجی توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر شهری اهواز با رویکرد دفاع غیر‌عامل

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 19-44

10.22108/gep.2023.137813.1587

مصطفی محمدی ده چشمه؛ مسعود صفایی پور؛ ناهید سجادیان؛ حسین عبادی


تحلیل مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

مسعود صفایی پور؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ


شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 193-210

مسعود صفایی پور؛ مهران شبانکاری؛ سید طیبه تقوی