تدوین تقویم زراعی کشت ذرت بر اساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران
1. تدوین تقویم زراعی کشت ذرت بر اساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران

زینب ابراهیمی قلعه لانی؛ جواد خوشحال؛ حجت اله یزدان پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.125664.1367

چکیده
  ذرت سومین غله پرمصرف مردم جهان است که در اقلیم‌های گرم کشت می‌شود. هدف از این تحقیق تدوین تقویم زراعی ذرت رقم سینگل کراس 704 و تعیین مناطق مساعد این محصول در جنوب کشور بر اساس محاسبه نیازهای حرارتی آن بر ...  بیشتر
تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی
2. تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی

مرضیه مجد؛ جواد خوشحال؛ داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ جواد خوشحال

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 169-178

چکیده
  مطالعه فنولوژی برای تنظیم برنامه‌های بهره برداری از گیاهان، میزان ترکیبات موثر، جمع آوری بذر و مبارزه با آفات گیاهی حایز اهمیت فراوان است. در‌این پژوهش مراحل فنولوژیکی گل محمدی و نیازهای حرارتی آن ...  بیشتر
شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)
3. شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 25-40

چکیده
  سیل، یکی از پدیده‌های ویرانگر طبیعی است که پیش‌بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و در این میان برآورد بارش- رواناب به دلیل تأثیرگذاری عوامل مختلف، دشوار است. در این پژوهش با استفاده از شبکه پرسپترون ...  بیشتر
پهنه بندی تاریخ‌های کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهان
4. پهنه بندی تاریخ‌های کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهان

طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری

دوره 24، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 171-182

چکیده
  تطابق زمانی مراحل رشد و نمو با شرایط مناسب آب و هوایی از عوامل اصلی بهبود عملکرد گلرنگ بهاره می باشد. بنا براین تعیین و پهنه بندی تاریخ‌های کاشت از اهمیت خاصی برخوردار است. گلرنگ بهاره یک محصول فاریاب ...  بیشتر
بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان
5. بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
       چکیده   برای مطالعه نیازهای حرارتی مراحل نمو آفتابگردان بر اساس تعداد روز و درجه روز- رشدهای تجمعی و ارتباط این مراحل با رشد رویشی و عملکرد دانه و روغن، 14 هیبرید و یک رقم آزاد گرده‌افشان آفتابگردان، ...  بیشتر