الگوهای پایدار در فضای ناپایدار ( ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ)
1. الگوهای پایدار در فضای ناپایدار ( ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ)

ندا محسنی؛ عادل سپهر

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 17-30

چکیده
  تئوری شکل‌گیری الگوها از طریق انشعابات تورینگ نقش مهمی در بررسی دلایل ظهور الگوهای فضایی منظم و پیش‌بینی ظهور آن‌ها در سیستم‌های زیستی، شیمیایی و فیزیکی دارد. از آنجا که پیچیدگی حاکم بر سیستم‌های ...  بیشتر