مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل
1. مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل

مقصود خیام؛ رسول صمد زاده؛ عبدالرحیم فاضلی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 153-178

چکیده
  بار معلق رودخانه شامل مواد معدنی و آلی است که در جریان رود به ویژه جریان‌های آشفته، پخش شده و بدون تماس با بستر تا مسافت‌های زیادی جابجا می‌شود. مواد معدنی مشخصا شامل ذراتی در اندازه ی رس تا دانه‌های ...  بیشتر
نگرشی نو بر تکامل ژئومورفولوژیک چاله زمین ساختی اردبیل با رویکرد آمایش سرزمین
2. نگرشی نو بر تکامل ژئومورفولوژیک چاله زمین ساختی اردبیل با رویکرد آمایش سرزمین

مقصود خیام؛ حسن حسینی‌امینی؛ رسول صمدزاده

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 105-130

چکیده
       چکیده   در منتها‌الیه ضلع خاوری فلات آذربایجان و در بطن توده‌های کوهستانی تالش، سبلان و بزغوش چاله زمین ساختی هموار و مرتفعی با عنوان «دشت اردبیل» جای گزیده، که از ویژگی‌های مورفولوژیک منحصر به ...  بیشتر