نویسنده = عبدالعظیم قانقرمه
تعداد مقالات: 2
1. احتمال تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات منحنی شدت و فراوانی بارش موثر در ایستگاه‌های شمال غرب ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 61-84

عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلام رضا روشن


2. اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 179-194

اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن