نویسنده = علی اکبر شمسی‌پور
ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-74

10.22108/gep.2022.127922.1409

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ مصطفی کریمی


رفتارسنجی الگوی تغییرات دمای ژرفای خاک و ارائه مدل عددی برآورد آن (مطالعه موردی: تهران)

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 17-28

معصومه مقبل؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ علی اکبر شمسی پور


شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 203-220

علی اکبر شمسی پور؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مرتضی میری