زاگرس و هویت مکانی
1. زاگرس و هویت مکانی

محمدرضا نوجوان

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 165-176

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97987.0

چکیده
  هویت مکانی مفهومی است که در تحلیل رفتارها و سازمندی‌های اجتماعی کم‌کم جایگاه خاصی پیدا کرده است و رمزگشای بسیاری از پدیده‌های جغرافیایی به شمار می‌آید. همواره این پرسش برای پژوهشگران مطرح بوده که ...  بیشتر
برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی
2. برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 53-66

چکیده
  ایران کشوری است که در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده است. پراکنش نامناسب بارندگی و تبخیر زیاد از خصوصیات اصلی این مناطق است بیشتر آب ناشی از بارندگی از طریق تبخیر از دسترس ساکنان آن‌ها خارج می‌شود ...  بیشتر
افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد
3. افتراق‌های ژئومورفولوژی مناظر کویری استان یزد

محمدرضا نوجوان؛ معصومه هاشمی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 141-152

چکیده
  کویر به عنوان یکی از چشم اندازهای غالب ژئومورفیک اثرگذاری نقش خود را در الگوی توسعه ی منطقه ای می‌تواند اعمال کند. اگرچه واژه کویر بصورت یک مفهوم کلی بکار می رود ولی بواسطه وجود تفاوت‌های موجود در بسیاری ...  بیشتر
منشأیابی لکه‌های رسوبی منطقه بیاضه
4. منشأیابی لکه‌های رسوبی منطقه بیاضه

محمدرضا نوجوان؛ علیرضا عرب‌عامری

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 143-158

چکیده
    دانش رسوب شناسی از جمله روش‌های متداول در تحلیل محیط‌های رسوبی و تحلیل وقایع محیط شناسی چون تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است. تحلیل نمونه‌های رسوبی در مقاطع زمین شناسی و یا مطالعه آن‌ها دربستر دریاچه‌ها ...  بیشتر