تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی
1. تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی

کاظم نصرتی؛ منیژه قهرودی تالی؛ اسماعیل عبدلی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 231-246

چکیده
    1- مقدمه   گسترش بیشتر برفمرز­های دائمی در دوره­های یخچالی نسبت به زمان حاضر آثار خود را به صورت سیرک­ها، دره­های عریض، خراشیدگی سنگ­های سخت دره­ها و مورن­ها در ارتفاعات پائین به جای گذاشته است. چون ...  بیشتر