چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ
1. چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ

ایمان باباییان؛ عاطفه عرفانی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98078

چکیده
  تولید و مصرف انرژی برق در کشور، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای کشور است. مطالعات نشان می‌دهد بر اثر پدیدۀ گرمایش جهانی میانگین دمای کره زمین در دهه‌های آینده افزایش ...  بیشتر
بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان
2. بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان

سعید جوی زاده؛ الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 135-146

چکیده
  چکیده آب و هوا از مهم‌ترین عوامل موثر بر سلامت انسان است. ساختمان و عملکرد بدن انسان به گونه‌ایی است که از آب و هوا تاثیر پذیرفته و نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی واکنش نشان می‌دهد. در این پژوهش تاثیر ...  بیشتر