نویسنده = اصغر ضرابی
تحلیلی بر جاذبه‌ها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 35-52

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ ادریس باباخانزاده


بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-18

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی


چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)

دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 23-42

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ محسن سقایی